One ERP, prin modulul vânzări, este capabil să verifice, la facturare, îndeplinirea condițiilor contractuale legate de: solduri, garanții și termene de plată.

Validare automată plafoane de creditare

În funcție de configurație, One ERP, poate doar să avertizeze abaterea de la condițiile contractuale sau să interzică, în mod automat, facturarea, situație în care doar un administrator mai poate salva factura.

Autorizare operațiuni 


Pentru organizațiile cu număr mare de clienți administratorul poate doar aproba operațiunile restricționate, folosind o parolă unică aleatorie (One-time password), generată cu ajutorul unui dispozitiv similar cu cele de on-line banking.

Sistemul de aprobare implementează tehnologia software și hardware Vasco.

Prețuri

One ERP, prin modulul de prețuri, permite definirea de politici complexe de prețuri. 

În figură, la calculul prețului, am exemplificat șase tipuri de discounturi sortate după importanță de la stânga la dreapta. Primul tip de discount care se aplică va furniza prețul de vânzare.

Atât la implementare cât și ulterior se pot defini un număr nelimitat de tipuri de discounturi. Tipurile de discount pot ține cont de orice factori, cum ar fi: promoții, îndeplinirea sau nu a unui "target", întârzierea medie la plată etc.

Introducerea sau eliminarea tipurilor de discount se face în timp real fără a afecta funcționarea sistemului în ansamblu. 

Integrare CRM

Cu ajutorul sistemului de evenimente, datele din One ERP se pot transfera, în timp real, în alte sisteme externe, cum ar fi CRM și Business Intelligence.

One ERP este preconfigurat pentru integrare cu CRM-ul SugarCRM. Condițiile contractuale, politica de prețuri și comenzile client sunt transmise bidirecțional, în timp real, între cele două sisteme.

Update cookies preferences