One ERP, în modulul depozit și stocuri, include toate functionalitățile necesare pentru administarea completă, de la intrare și până la ieșire, a mărfurilor într-un depozit.

Aceste funcționalități includ, dar nu se limitează la: nomenclator de produse, posibilități extinse definire a caracteristicilor produselor, gestionare cantitativ-valorică, multi-gestiune, reglări de stocuri, transferuri între gestiuni, bonuri de consum, mărfuri deteriorate etc.

One ERP, prin platforma sa tehnică, este adaptabil la volumul de date pe care organizația ta îl are în portofoliu.

În continuare am ales doar funcționalitățile care pun în valoare One ERP, adaptate la dimensiunea organizației tale. 

Tansformarea automată a unității de măsură

One ERP este capabil să realizeze automat conversia între unități de măsură atât la intrare cât și la ieșire.

Produsele în One ERP au asociate cel puțin două unități de măsură: unitate de stoc, unitate de vânzare.

O aplicație:

La produsele cu valoare foarte mică, la precizie de două zecimale, prețul cu TVA nu se poate diferenția de prețul fără TVA. Pentru rezolvarea acestei situații se introduce unitatea de măsură de vânzare "zeci-buc" (sau "sute-buc", "mii-buc") și precizia, în zecimale, se transferă la cantitate. Sistemul va înmulți în mod automat prețul cu 10 (sau 100, 1000) și va împărți cantitatea la 10 (sau 100, 1000). Valoarea totală a documentului va rămâne neschimbată și stocul va fi scăzut corect la unitatea de măsură de stoc.

Trasabilitate

În One ERP trasabilitatea stă la baza sistemului de gestiune. În orice moment orice operațiune de gestiune poate fi urmărită istoric până la momentul în care a intrat în sistem.

Utilizare terminale mobile

One ERP, în modulul de depozit și stocuri, include o aplicație mobilă capabilă să furnizeze informații despre produse în timp real, să înregistreze comenzi aprovizionare și să culeagă stocurile faptice pentru inventariere.

Inventariere (peste 1000 produse)

Pentru depozitele mari, inventarierea este o activitate de anvergură care necesită o bună planificare și un suport tehnologic special.

În One ERP, inventarierea se realizează în patru etape: planificare, executare, analizare, înregistrare.

Planificarea prespune alegerea unui set de parametri ce vor influența procesul de inventariere. Opțiunile sunt: tipul de inventariere (parțial sau total), gestiunea, data de inventariere și comisia de inventariere.

Inventarierea parțială ia în calcul doar o parte din produsele dintr-o gestiune. Compensările se vor putea realiza doar între produsele selectate pentru inventariere, diferențele rămase înregistrându-se ca plusuri sau minusuri.

Odată încheiată planificarea, se trece în faza de executare. Executarea presupune introducerea stocului faptic, cu ajutorul terminalelor mobile, în lista de inventariere.

Analizarea presupune compararea situației faptice cu cea scriptică. Operatorul va alege compensările între produsele similare. 

După analizare, One ERP, genereaza trei rapoarte: Minusuri, Plusuri și Compensări. Conducerea aprobă sau nu rapoartele (caz în care se corectează analiza după necesități).

Înregistrare. One ERP corectează, în mod automat, stocul scriptic în conformitate cu analiza.

Inventariere (sub 1000 produse)

În One ERP, inventarierea pentru depozitele mici se realizează foarte simplu. One ERP generează lista de inventariere (opțional, împărțită pe categorii de produse). Stocurile faptice sunt înregistrate de către echipa de inventar.

Plusurile, minusurile și compensările se înregistrează în One ERP, care actualizează în mod automat stocul scriptic și generează nota contabilă de venit sau pierdere.