În One ERP, creanțele cât și datoriile pot fi vizualizate pe trei niveluri de detaliere: solduri pe terți, solduri pe facturi, încasări/plăți pe fiecare factură.

Raportare detaliată creanțe și datorii

În rapoartele de creanțe și datorii se pot introduce semne de carte pentru a putea relua cu ușurință urmărirea datelor.

Modul avansat de recuperare debite

Deși necesare, rapoartele nu sunt suficiente pentru susținerea activității de recuperarea a debitelor. Procesul de recuperare presupune pe de o parte identificarea facilă a acestora și pe de altă parte interacțiunea cu debitorii.

One ERP, prin modulul financiar, permite înregistrarea promisiunilor de plată/garanție, inițial la înregistrarea facturii (conform condițiilor contractuale) și ulterior, dacă acestea nu se respectă, conform noilor promisiuni de plată/garanție ale debitorilor.

Promisiunile care se respectă dispar în mod automat din evidență.

Evidență garanții (CEC/BO)

În contextul economic, garantarea creanțelor, cu CEC-uri sau bilete la ordin, este o practică comună. 

One ERP, prin modulul financiar, permite înregistrarea separată a CEC-urilor și a biletelor la ordin ca garanții, distinct față de încasări și plăți.

În rapoartele financiare (creanțe și datorii) apar două tipuri de sume: sume de plată și sume de acoperit. Aceste sume pot fi configurate pentru fiecare client în condițiile contractuale (plafon de plată, plafon de acoperit) și modulul de vânzări le poate verifica, la facturare, în mod automat.

La decontare, documentele garanție, sunt transferate, de către operator, în extrasul de cont unde sunt transformate în documente de plată.

Avansuri

Pentru organizațiile care lucrează cu avansuri, pentru marfă, este importantă diferențierea între avansurile facturate și avansurile încasate.

One ERP, prin modulul financiar, înregistrează în mod distinct avansurile facturate și avansurile încasate.

Mai mult, la stornarea avansurilor pe facturile de marfă One ERP verifică, în mod automat, dacă avansul încasat este suficient.

Update cookies preferences