One ERP, în modulul imobilizări, include toate functionalitățile necesare pentru administarea completă, de la intrare, amortizare și până la ieșire, a mijloacelor fixe.

Aceste funcționalități includ, dar nu se limitează la: imobilizări corporale, imobilizări necorporale, amortizări lunare și cumulate, schimbări de valoare, moduri de amortizare, modificări de structură, creșteri/diminuări de valoare, reevaluari mijloace fixe, registrul mijloacelor fixe etc.

În continuare am ales doar funcționalitățile care pun în valoare One ERP.

Diferențiază amortizarea contabilă de cea fiscală

One ERP, prin modulul imobilizări, calculează pe fiecare mijloc fix diferențele lunare între amoritzarea fiscală și cea contabilă (pentru a o face nedeductibilă la calculul impozitului pe profit).

Mai mult, One ERP, afișează componența soldului contului 105 cu diferența din reevaluare rămasă neamortizată.

Update cookies preferences