Baza de date centralizată. Validare automată CNP.

În notariat, utilizarea calculatorului pentru tehnoredactare a îmbunătățit posibilitățile de redactare, a permis refolosirea textelor prin definirea de șabloane și nu numai.

Utilizarea șabloanelor elimină majoritatea erorilor din conținutul actelor. Totuși, încă frecvente, sunt erorile legate de datele părților, erorile de corelare a datelor părților din act în încheiere sau erorile de acord gen/număr/caz.

Modulul clienți vine cu o soluție tehnică ce reduce semnificativ riscul erorilor mai sus menționate, prin:

Validarea automată a CNP-ului

Exemplu CNP
Un număr de treisprezece cifre scris sub presiunea termenului va fi o sursă importantă de greșeli. Modulul de clienți verifică CNP-ul introdus cu ajutorul cifrei de validare și extrage, întotdeauna corect, sexul și data de naștere.
 

Baza de date cu clienți integrată direct în editorul de texte

Accesul la datele clienților este centralizat la nivelului întregului birou. În acest fel toți operatorii au acces la aceleași date mereu actualizate, mereu corecte.

Preluarea automată în încheiere a clienților introduși în act

Clienții introduși în textul actului, cu ajutorul bazei de date integrate, vor fi preluați în mod automat la generarea încheierii.

Modulul clienți va realiza și acordul de număr în textul încheierii, de forma: "În fața mea, ... s-a (s-au) prezentat: ... care după citirea actului a (au) consimțit ..." ținând cont de numărul de clienți din act.

Update cookies preferences