Numerotarea cererilor. Urmărirea termenelor de ridicare. Urmărirea predării extraselor către clienți.

Generarea automată a cererilor pentru cartea funciară

Folosind datele furnizate de modulul de clienți la care se adaugă cele specifice cererii, sistemul va genera, în editorul de texte, cererea solicitată.

Cererea va parcurge același proces ca și actele pentru a primi număr și, dacă este cazul, emitere de bonuri fiscale asociate.

Urmărirea termenelor de ridicare

Sistemul permite operatorului să înregistreze pentru fiecare lucrare de carte funciară termenul de ridicare. Folosind această informație sistemul generează ordinul de lucru zilnic care va conține lucrările ce urmează a fi depuse și lucrările ce urmează a fi ridicate.

Urmărirea predării extraselor către clienți

Sistemul permite operatorului să înregistreze pentru fiecare lucrare de carte funciară clientul și data la care au fost predate documentele.

Update cookies preferences