O singură comandă pentru trei efecte

Numerotare automată acte

Numerotarea actelor se realizează în mod automat. Fiecare act primește număr de ordine (și după caz, de autentic) doar în momentul semnării.

Se elimină riscul duplicării sau înregistrării greșite a numerelor.

Mai mult, în cazul în care un număr este generat iar părțile din varii motive nu mai semnează actul, notarul poate anula cu ușurință înregistrarea.

Emitere bonuri fiscale sau chitanțe și facturi

În momentul generării numărului de ordine (și după caz, de autentic) sunt emise tot automat: bonul fiscal și (opțional) factura.

La fel ca și în cazul precedent anularea documentelor fiscale emise este posibilă cu acordul notarului. În plus, concomitent cu anularea unui act se vor anula și documentele fiscale asociate acestuia.

Înscriere automată a numărului și a bonurilor în act

După numerotarea automată și emiterea bonurilor fiscale sistemul pregătește actul pentru semnare.

În urma pregătirii, în act se vor regasi înscrise, în mod automat: numărul de ordine, numărul de autentic, numerele bonurilor fiscale și numărul facturii (dacă este cazul).

Update cookies preferences