Evidența dosarelor. Evidența termenelor. Redactarea certificatului de moștenitor.

Evidența și numerotarea dosarelor

Permite gestionarea electronică a dosarelor de succesiuni. Se înregistrează toate datele dosarului: numele defunctului, data decesului, ultimul domiciliu etc. 

La înregistrarea dosarului acesta primește număr de înregistrare.

Evidența termenelor

Pe fiecare termen va fi asociată o listă de dosare (cel puțin unul). Dacă termenul are în componență mai multe dosare sistemul generează în mod automat încheierea de conexare.

Fiecare termen va avea o soluție asociată (ex: Certificat de moștenitor, Clasat fără avere etc).

Evidența și numerotarea certificatelor de moștenitor

La termenele care au ca soluție "Certificat de moștenitor", "Certificat de moștenitor suplimentar" sau "Certificat de legatar", la semnare, sistemul generează în mod automat și număr de certificat.

Redactarea certificatului de moștenitor plecând de la încheierea finală

Pentru soluțiile cu certificat de moștenitor sistemul preia din datele introduse în încheierea finală și generează în mod automat certificatul de moștenitor.

Update cookies preferences