Fie că ai nevoie de o soluție specializată, fie că dorești extinderea unui produs, poți opta pentru un pachet de servicii de dezvoltare software.

Realizăm totul de la analiza și documentarea cerinței, proiectare, dezvoltare până la testare și mentenanță. Acoperim o gamă largă de aplicații. Dezvoltăm software pentru: managementul afacerilor (baze de date, rapoarte etc.), automatizări industriale. Avem competențe pe tehnologii de dezvoltare: Java și Java EE, Microsoft .NET, PHP; și pe baze de date: MySQL, SqlServer, Oracle.

Etapele standard sunt următoarele:

1. Analiza și documentarea cerințelor

Analiza se realizează plecând de la cerință, exprimată liber de beneficiar. Cerința este apoi adaptată, cu acordul beneficiarului, la practicile în domeniu. 

În final, ținând cont de cerință și de constrângerile tehnologice, se elaborează documentația produsului ce urmează a fi dezvoltat.  

2. Proiectare

Proiectarea se realizează plecând de la documentația produsului și va include toate detaliile tehnice de implementare, precum arhitectura software a sistemului, schemele bloc pentru algoritmi și fluxuri de lucru, prezentarea grafică a interfeței, structura bazelor de date, schema de securitate etc.

Pe lângă detaliile tehnice, se mai definesc: activitățile, asocierea activităților în echipa de dezvoltare și termenele de livrare.

3. Dezvoltare

Materializarea proiectului într-o soluție funcțională.

4. Testare

Testarea se realizează, în funcție de posibilități, atât automat cât și manual.

5. Implementare

Instalarea și configurarea soluției la beneficiar.

6. Mentenanță

Întreținerea soluției livrate și suport tehnic pentru utilizatori.